Karakterelitisme

Svarer til disse: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Relevante-karakterer-bor-telle-mest-8018780.html og http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Gutt-16-Alle-karakterer-burde-ikke-telle-like-mye-8199644.html

Gutt (16) skriver til SiD at han synes en som har gode karakterer i norsk, matte og naturfag er smartere enn en som gjør det bra i gym, musikk eller mat og helse. Makan til elitisme har jeg ikke sett på lenge. Han snakker om ungdomsskolen, Unge Høyre og Sosialistisk ungdom bruker en lignende tanke også på videregående skole. At utdanningsrelevant karakter bør telle mer.

For det første – du er ikke smartere fordi norsk, matte og naturfag er dine fag. Du er bare født inn i et samfunn der de jobbene som krever de egenskapene er verdsatt høyere enn de andre fagene. Dette gjør deg på ingen måte smartere, dette gjør at du har andre egenskaper. Ville du sagt at Hendrix er mindre smart enn en tilfeldig lege på St. Olavs fordi han ikke kan noe om medisin? Nei, hans musikalske intelligens – “smarthet” – er trolig større enn den legens medisinske intelligens. Så slutt med denne rangeringen av hva som er riktig intelligens.

Så, da var det gjort. Nå vil jeg gå over til de som mener at eksempelvis realfagsstudier bør vektlegge realfagene mer enn humanistiske fag.

Grunnen til at denne tanken fremstår som god er at dere har helt feil oppfatning av skolens rolle. Før man går over på høyere utdanning skal man få en viss basiskunnskap. Man skal dannes som menneske, og lære. Skolen er ikke et samlebånd til høyere utdanning og videre til arbeidslivet – den er en arena hvor unge skal tilegne seg forståelse, og læreglede. Dette er alvorlig, og blir ikke snakket nok om, men det er en annen debatt.

Jeg forstår at det er kjipt når norskkarakteren ikke svarer til realfagskarakteren, jeg gjør det. Men det betyr ikke at norskkarakteren ikke er viktig, tvert imot er det kanskje denne som er viktigst. Realfag skal du gjøre resten av livet, evnen til å forstå tekster, skrive godt, kanskje en dag delta i samfunnsdebatten – den får du ikke som ingeniør. Med dagens bruk av ferdigpizza er det kanskje rett og rimelig at også Mat-og Helsekarakteren innføres i videregående, og at gymkarakteren fortsatt er viktig. At enkelte fag er enkle å få god karakter i, gjør ikke noe annet enn å si at vi må gjøre de fagene bedre, og vanskeligere å få god karakter i.

Dersom relevante karakterer skal gis forrang, eller snittsystemet fjernes, da fjerner du samtidig insentivet til å skaffe seg en bredere forståelse. Jeg som hypotetisk arbeidsgiver, eller bare medmenneske, foretrekker at samfunnet er bygd opp av mer enn roboter som ikke kan noe utenfor sitt eget felt

Advertisement
Karakterelitisme