Dannelsen bør dø. Noe annet er bare helt dust

Vi kan ikke ha dannelse som et gudegitt ideal for offentlig debatt og samtale.

Trine Skei Grande tweetet følgende etter presidentvalget: «Ikke engang mot en mann som Trump klarte USA å velge en kvinne. Sikkerhetspolitikken, økonomi og klima usikker. Dannelsens død.»

Av alle de elendigheten Trump fører med seg, er virkelig «dannelsens død» et poeng verdt å nevne? Jeg sliter virkelig med den.

Misforstå meg ikke, å systematisk snakke ned kvinner og minoriteter slik Trump gjør, er selvfølgelig særdeles problematisk. Likevel er det ikke det som er dannelse. Det er rasisme og sexisme. Dannelsen det siktes til er hvordan man snakker.

For de av oss som har vokst opp i møblerte hjem, med kulturengasjerte- eller akademikerforeldre er å lære «dannelse» en naturlig del av oppveksten. Du skal snakke pent, strukturert, formulere deg klart og tydelig på en måte som først og fremst ivaretar motparts mulighet til å forstå det du sier. Personangrep, kommentarer, digresjoner her og der; nei, det holder vi ikke på med.

Politikere snakker selvfølgelig også dannet, om enn det har gått inflasjon i dette. PR-rådgivere har skjønt at dersom du snakker dannet, tydelig og klart, men bare ikke egentlig sier noe, så er det vanskelig å ta deg på det. Snakker du derimot noe uklart, litt sint, ubehøvlet, ja da snakker du «rett fra levra». Den angivelige motsetningen mellom disse er og blir parodisk.

Når jeg så skriver at «dannelsen bør dø», er ikke dette fordi politikere som snakker «rett fra levra» er noe tydeligere, gir et bedre inntrykk av hvilken politikk de står for eller noe slikt. Som oftest sier de akkurat like lite som de mer striglede politikerne.

Grunnen til at «dannelsen bør dø», er at det i praksis blir brukt til å stenge ute en hel rekke synspunkter og folkegrupper. Kan du ikke formulere et synspunkt på den måten akademikere og kulturpersoner synes er god nok, er dette synspunktet i praksis verdiløst.

Problemet her er svært ofte at man ikke engang avviser noen på grunn av mangel på dannelse. Uttrykk som «sint feminist» virker tilsynelatende å angripe hvordan personen uttrykker seg – personens dannelse.

Realiteten er svært ofte heller at denne «sinte feministen» har formulert seg på en akkurat like dannet måte som sin motpart. Det motparten reagerer på er heller gjerne det radikale i argumentet. Personen er så radikalt uenig at det er ingen måte å forstå hvorfor noen kan mene dette, uten den forklaring at vedkommende er sint.

Å bruke «dannelse» som en unnskyldning til å stilne debatten i en slik situasjon er lite annet enn en dårlig hersketeknikk.

Riktignok er det ikke alltid slik at personen i realiteten formulerer seg dannet, slik som eksempelet ovenfor. «Sinte unge menn» som skriver lange, noe dårlig formulerte innlegg, gjerne med lange setninger som ustrukturert faller på plass, fremstår ikke særlig dannet.

Forsøker vi likevel å forstå disse er det kanskje gode grunner til det. De er tross alt sinte. Og det er lov å være sint når du føler noen, eller samfunnet, har gjort deg urett. Dersom de blir avfeid av denne grunn har vi utelukket deres deltagelse i debatten.

Argumenter har de ofte, vi må bare se forbi det faktum at sinne ofte medfører at dannelsen kommer langt ned på prioriteringslisten.

Det vesentlige poenget her er – i begge tilfeller – at uansett hvor «dannet» argumentet fremføres er det helt uvesentlig. Det vesentlige er nettopp hvor godt argumentet er. Denne skjønnsmessige forståelsen av «dannelse» er (nesten) utelukkende brukt som en måte å stenge ute personer som ikke kommer fra en privilegert nok bakgrunn til å faktisk ha lært seg denne måten å være på, eller er i en slik emosjonell tilstand at denne dannelsen blir nedprioritert.

Ser vi tilbake på Skei Grandes tweet kan denne illustrere den største faren ved prisingen av dannelse. Ved å fokusere på at Trump ikke opptrer «dannet», mister vi synet av de virkelig problematiske aspektene ved hans seier.

Ved å mene at man ikke kan ta politikere som snakker «rett fra levra» seriøst, fordi de snakker rett fra levra, glemmer vi at det levra deres produserer ofte er brun gørr som må argumenteres i senk før de har fått overbevist nok mennesker. Og dette er ofte mennesker som ikke bryr seg katta om personen opptrer dannet. Tvert imot, de har for lengst blitt utestengt fra debatten fordi de ikke er «dannet» nok.

Skal vi ha en god offentlig debatt, der alle faktisk kan delta, må vi legge dannelsen som forutsetning for debatt på hylla. Noe annet er bare helt dust.

Advertisements
Dannelsen bør dø. Noe annet er bare helt dust

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: