Svar til Berit Aalborg

Berit Aalborg skriver om rus i Vårt Land idag, her. Hun har noen poenger, men mye av det innebærer stråmenn, eller angrep på en dårlig representant for de som ønsker å legalisere. Her skal jeg påpeke noen småting.

Først og fremst: Hovedargumentet er ikke at cannabis er mindre skadelig enn alkohol. Dette er bare en del av selve argumentet. Å fortsatt forby cannabis medfører en rekke store konsekvenser som f. eks. at det rammer svært alvorlig i bla. Sør-Amerika, at det rammer de svakeste i samfunnet, at et forbud trolig ikke medfører mindre bruk, at forbudet medfører at stoffene er farligere enn de egentlig er (syntetisk cannabis) osv. osv. Det er flere argumenter, jeg vil bare vise et poeng. Noen få bruker det liberalistiske argumentet – altså friheten til – men de som faktisk forstår debatten, skjønner at det ikke holder. Argumentet formulert på en god måte er heller, siden cannabis har liten beviselig skadeeffekt både samfunnsøkonomisk og personlig-helsemessig, men et forbud medfører x, y og z negative konsekvens, bør vi legalisere.

Så sier du at det ikke er noen som er for legalisering som er for strengere regulering av alkohol. Dette er jo feil. Jeg kan være enig i at for mange som er for legalisering ikke også vil regulere alkohol sterkere, men jeg vil også påstå mange ønsker det, fordi de er klare over skadevirkningene av alkohol og rus generelt. Personlig er jeg enig med det som sies i denne podcasten. All rus bør ut av dagligvarebutikkene. At en alkoholiker skal måtte gå forbi ølhylla bare fordi han vil kjøpe noe kneippbrød er absurd.

I tillegg nevner du Colorado. Dette blir litt feilaktig å bruke som eksempel, som jo denne rapporten påpeker har ikke legaliseringen vært i effekt lenge nok til å se virkningen på en god måte. Betydningen av det er at argumentet ditt ang. Colorado ikke står seg. Å sammenligne f. eks. Norge med andre land har en tendens til å bli unyansert, da rusbruk generelt er sammenfallende med fattigdom og andre samfunnsproblemer. Dvs. at den beste indikatoren på hvorvidt en nasjon har et rusproblem er om de også har et fattigdomsproblem, ikke hvorvidt de har forbudt rusbruk.

Svar til Berit Aalborg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s