Svar til Knut Reinås, Heroinassistert behandling

Hei Knut, jeg håper du leser dette. Jeg skal gjennomgå dine argumenter for at Dagbladet tar feil når de kritiserer norges narkotikapolitikk. Kanskje du kan bli overbevist.

Først og fremst hevder du at overdosetallene i Danmark tilsier at heroinassistert behandling (heretter HAB) ikke fungerer. HAB har for det første ikke blitt inført i hele Danmark, men kun enkelte kommuner (København, Århus og Odense). Dermed vil ikke tallene gjelde for Danmark nasjonalt. Ser vi derimot til rapportene fra København dokumenterer de at 301 liv er reddet som følge av sprøyterommene. Men dette er kun snakk om de som overdoset på selve rommet, altså under oppsyn, og dermed ble reddet. Rapporten viser blant annet også at det har vært en 70-80 % reduksjon i sprøyteavfall i området rundt Vesterbro. Dette vises også i Odense. Rent utstyr er en forutsetning for trygghet, og for forebygging mot smittsome sykdommer (AIDS og Hepatitt A hovedsaklig).

Så da kan vi konkludere med at jo, i de stedene der HAB har blitt gitt har dødeligheten og overdosene gått ned. At dette ikke gjelder nasjonalt er jo en selvfølge, og heller et dytt i retning av at dette nettopp bør inføres nasjonalt. Rapporten konkluderer med at:

Stofindtagelsesrum synes altså at være en effektiv foranstaltning, som medfører klare fordele for målgruppen såvel som for det omgivende samfund. Samlet set synes de udenlandske erfaringer om, at stofindtagelsesrum vil kunne medvirke til dels at nedbringe dødeligheden blandt og forbedre forholdene for stofmisbrugere, dels at begrænse generne for det omgivende samfund, at være blevet bekræftet i dansk sammenhæng.

Påstanden er dermed feil. Danmark viser til svært gode resultater.

Neste punkt: Jeg ser ikke helt poenget ditt med at Heroin må injiseres ofte, mens preparater som brukes gjennom LAR trengs bare en gang om dagen. Som vi skal komme tilbake til er ikke LAR særlig effektivt, og målet med sprøyterom er først og fremst å sørge for at brukerne ikke dør.

Videre hevder du at heroin fortrinnsvis injiseres, og at dette er den mest risikable inntaksmåten. Dette er helt korrekt (om enn bare i Norge). Dermed er vel løsningen å tillate røyking av heroin i trygge omstendigheter?

At HAB ikke når de tyngste brukerne skulle jeg gjerne hatt kilden på, for jeg er interessert i å se hvilke land du snakker om, og om rapportene evt. foreslår en løsning på et slikt problem. Men som tidligere nevnt er resultatene fra Danmark slik at 301 overdoser ble forhindret i sprøyterommene. De som overdoser er vel de som sliter mest?. Helseministeren innrømmer imidlertid at virkningen av sprøyterom er redusert ettersom åtte av ti dødsfall skjer i private hjem.

Så over på LAR, og sammenligningen av effekten. Jeg skulle gjerne lest kildene dine, da jeg ikke helt kan motsette meg påstander som ikke er dokumentert. Imidlertid kan vi se på kritikken av LAR som behandling, og dens effektivitet contra HAB. Først og fremst er ikke LAR og HAB direkte sammenlignbare, da HAB kun retter seg mot heroinavhengige, mens LAR mot flere typer stoffavhengige. Men hvis vi ser på LAR isolert sett har det mange konsekvenser du ikke nevner. For eksempel er stoffmisbrukere 16 ganger mer utsatt for overdose i etterkant (fire uker) av rehabilitering gjennom LAR. Det viser seg også en relativt stor risiko for at metadon havner på avveie i relasjon til LAR.

Det er som du sier også lettere å forbli på LAR enn på HAB, men også 22 % av LAR-pasienter slutter for tidlig. Av alle som ble igjen var det også slik at 30 % ruste seg “ukontrollert” i ettertid, og 17 % døde (kilde). Dette er betydelig større tall enn HAB, der vi for eksempel ser at ingen har dødd i et Sveits eller i Sydney. Dette utelukker derimot ikke at folk dør utenom rommene, men ser vi til f. eks. Tyskland gikk dødsfall nasjonalt ned med 7 % året etter innførelsen av sprøyterommene. Ser vi igjen tilbake til Sveits (sammendrag fra seks studier fra helsemyndighetene i Sveits, rapport fra 2016), har de klart å få 16 500 av 22 250 personer inn i HAB. Ingen har så langt overdoset. Også alvorlig kriminalitet har sunket med 60 %, og 82 % fall i pasienter som selger heroin. Dette er resultater som LAR ikke kan vise til. (Husk også tallene fra Danmark i dette tilfellet.)

Når flere og flere rapporter viser den positive virknignen HAB har, mens LAR kan vise til liten effekt, er det etter mitt syn ikke spørsmål om hvilken løsning som er den beste. Også WHO har anbefalt Norge å endre sin LAR-ordning.

Det skal imidlertid påpekes at HAB ikke er en magisk quick fix. Som denne rapporten peker på er HAB først og fremst et overdose- og sykdomsforebyggende tiltak. Det løser ikke selve rusproblemet, og mer forskning og forskningsprosjekter må til for å finne ut hvordan overgangen fra HAB til andre rusprogrammer bør gjøres. Dette inkluderer kanskje også en slags versjon av LAR programmet. La meg sitere:

It may very well emerge that HAT’s main long-term benefit does not materialize through life-long maintenance, but by stabilizing and readying many of its patients for other simpler therapeutic interventions or even abstinence.”

Kostnadene vil jeg igjen gjerne se dine tall, på, for ifølge Canadas helsemyndigheter varierer kostnadseffektiviteten med 1.5 til 4.1 dollar tjent per dollar brukt. Dette tok imidlertid ikke med kostnadene som mindre utbredelse av AIDS og andre sykdommer utgjør, som antas å kunne øke effektiviteten. Dette spesielt pga. den store reduksjonen av sprøyteavfall.

Angående ditt poeng om at forbudet medfører at norsk ungdom bruker mindre hasj anbefaler jeg å lese dette innlegget.

Jeg håper igjen du leser dette Reinås, fordi det er svært, svært viktig. Liv som kan reddes blir per i dag ikke reddet. Det er det norske myndigheter nå må gripe fatt i.

Edit: Knut Reinås har svart meg her, med fem punkter og fem hersketeknikker.

  1. Her har Reinås rett. Jeg lenket til en artikkel, og det var jo så idiotisk som kan bli. Bloggen er nå oppdatert med lenke til rapporten fra danske helsemyndigheter. Som jo fastslår at 301 liv er reddet. Uansett, ja, jeg er helt enig i at danske overdoser nasjonalt har gått opp, men det endrer lite for hvor effektivt det har vært i Køben.
  2. Jeg skal gjerne begrunne at LAR ikke er alt det Reinås hauser det opp til å være hvis han selv kan vise til sine kilder. Uansett mener jeg ikke LAR er elendig for alltid, men det hjelper ikke de sterkeste brukerne, og det er ikke overdoseforebyggende (på kort sikt, altså hjelper det ikke de som har tatt overdose, som helsepersonell kan).
  3. At LAR og HAB ikke var direkte sammenlignbare var et forbehold nevnt i en av rapportene jeg henviste til, så for å klargjøre skrev jeg det i teksten.
  4. Ja, Sveitsartikkelen tar for seg også rapporter fra 1996, men i tillegg ser den på rapporter fra alt fra 1996-2016. Det er forøvrig ikke særlig relevant, da jeg også henviser til 4-5 andre studier og samlestudier for å begrunne påstanden som følger fra Sveits.
  5. Ja. 16 500 er i behandling via LAR. Jeg sier ikke at LAR er utelukkende ondskapsfullt. Men, for det første er Norge og Sveits sin LAR-behandling annerledes. Vår har i dette tilfellet fått massiv kritikk fra WHO. Og som jeg påpekte i bloggen, sprøyterom er ikke noen quick-fix. Kanskje må LAR, med metadon og subutex til for å kunne hjelpe med avrusning. Kanskje må andre tiltak til. Dette har vi ikke forsket nok på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Svar til Knut Reinås, Heroinassistert behandling

One thought on “Svar til Knut Reinås, Heroinassistert behandling

  1. Tim Ronny says:

    Hei. Enig i mye om Lar. Har jobbet m de i 10 år og må dessverre si at kompetansen til endel Lar konsulenter er svært dårlig og jeg ser ofte unge blandingsbrukere som lyver til en inkompetent konsulent, de sier de er avhengig av heroin uten at det stemmer- de vil bare ha metadon til å “kulen” på etter en runde på amfetamin, extsy og alt annet de har kommet over! De vil ha metadon til bruk etter hard festing men oppdager først nå at å registrere deg i lar betyr kontrollert inntak DAGLIG! Derfor rekrutterer LAR nye avhengige daglig! Unge mennesker som ikke skjønner hvordan de nå er fanget i et offentlig nett og havnet i samme boksen som de tyngst belastede heroin avhengig, de som trenger det- disse unge har ingenting i LAR å gjøre!! Det blir jo en narkoman fabrikk………!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s